THŚSBLŹD ¦ WA BIN IK ¦ POEZY ¦ VOORDRACHT ¦ VERVAL IN BEELD ¦ FOTOGRAFIE ¦ FAMILIEOPSTELLINGEN ¦ KONTAKT ¦ LINKS

<< pOėZiE      

© H. Jongsma    

 

  SEIZOENEN

 

naar:

VERVAL

BUITENLAND

IN BEELD :

NOORWEGEN2009

ZWITSERLAND 2008

ZOMER IN ZWEDEN (2007)

KRETA

OAN SEE

KONIKPAARDEN

Zee kust Land

 

Underweis:

 FoToBloG

( in ontwikkeling)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven

 

                                  

    

 

 

                  Myn seizoenen yn byld

 

 

   

 

 

  

   

 

 

    

 

 

             

                            't  petgat,  ein Novimber 2012 

                                          

      Sinneskyn yn de skriuwersarke

 

 

 

 

  

 

 

                    

 

  

 

   

 

   

 

              

       

 

    *                  *                    *                        *                  *

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

                    

                           D a f f a d o w n d i l l y

                

                                          t h e   l a s t   d a n c e

 

 

  

 

 

                                   deidreamers

 

  

      

 

  

     Kening  Arjen  de earste

 

   

            

             

 

 

  kustljocht

  

   Hylpen ( Hindeloopen)  sinne-ūndergong                                   ( snein 19 febrewaris 2012)

 

 

 

   Hylpen ( Hindeloopen)                                                                                ( snein 19 febrewaris 2012)

 

 

 

 

   Sicht op Skarl ( Scharl)                                                                                (snein 19 febrewaris 2012)

 

 

 

  

  Lemmer, Ir. D.F Woudagemaal     UNESCO werelderfgoed                             ( 19-2-2012)

   

               

 

         

 

       IJsnocht

 

 

  Stobbepoele Koek en Zopie tijdens verlichte baan ( viering125 jarig bestaan IJsclub "de Oefening ")

   

          

                   It  teit .....

            

                                                                                      Stobbepoele Valentijnsdag 2012

 

                        

 

wat 'n wetter

wetter wetter wetter wetter wetter en nochris wetter

     Tsjongerfallei

 

              Vledder Aa

                 

 

  

      Vledder Aa januaris 2012           

 

            

                    

 

        als het jaar bijna rond is

                                dan luiden ze de klokken vierkant 

                  

                             

                                      St Thomasluiden Oudehorne  & Katlijk

 

 

 

      

        Katlijk /Ketlik   St Thomaskerk

 

 

                    

                           Midwintervuur te Elsloo  23 dec. 2011

 

 

  

 

 

   op 'e nij hjerst

 

 

 

 

     Op pad ........                                      in de achtertuin                       ( maart 2011)

 

 

 

            

              Nijhoarne, januaris 2011                                                                          Wjerspegeling   

 

 

 

 

     It hōf te Ketlik ( Katlijk) januaris 2011

 

 

   

    Eco Kathedraal te Mildam,  Atelier Louis Le Roy             januaris 2011

 

               

         Ecokathedraal, Mildam

In een interview in 1970 zegt Le Roy: Ik ben een agrariėr in de kunst. Ik ben in 1949 naar Heerenveen gegaan als leraar tekenen aan RHBS-Lyceum omdat ik bewust gezocht heb naar een relatie, enerzijds met de stad, anderzijds met de natuur in de nabijheid. Mijn uitgangspunt is, dat de mens in de cultuur wortelt en in de natuur. Die twee werken samen en het is catastrofaal, dat men dit niet meer ervaart. Biologen en kunstenaars staan doorgaans vreemd tegenover elkaar. Ik nu probeer bewust op beide 'poten' te staan. Ik ben realist. In de realiteit ligt mijn voedingsbron. ….( bron www. earthpo.com)

 

 

 

                                                                december 2010       ' glamour ko in the snow'

       

 

                              

      Ulesprong ( 1 dec. 2010)

     

 

       

 

   Kerk Schurega nov. 2010    

 

 

 

  

     Rottumeroog  september 2010

           

               

      Rottumeroog

                        

 

          

             't  haasje

               

                

 

 

                    * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

                                        

 

  

   

    Simmer yn de reintonne       

  

              

             

                                  Myn stokroas tsjin 'e sinne yn

 

 

   

       O  Lente !                                   

                                        

                      

 

   

      

        Noorderdierenpark Emmen

 

 

 

                                                             

 

 

  

      

      

 

 

     

 

 

    

  

           'moslucifers' in het Doldersumse veld

      

 

                             

                                

                      op de knieėn ,

                                       in aanbidding

                                           voor wat de natuur te bieden heeft

 

 

                                                     

                  wite wetterbūterblom ( waterranonkel)                                              it piipkrūd ( fluitenkruid)

    

                                     

                                                                                                                 

           

   

 

        

                                                              

 

 

 

 

                                          

   

         Dood hout. Prikkeldraad houdt vast, dringt diep door, lost op. Verroest tot in de kern.

    

                                         

 

 

 

 

 

                                        tot U gekapt        

 

   

                     

 

 

                              

 

                                

 

    

                                 

  

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                                            

 

                                   

                                                          hartje  winter  

 

 

 

 

de Monden rond op maandag

 

   

 

      

                    

 

 

                      

 

    

          

          Dat waardoor alle wezens verschillend zijn, is het leven.  Dat, waarin ze gelijk zijn, is de dood. ( Yang Chu)

           

 

                              *    *   *

 

           

 

 

  

   

 

 

                          S n i e b o e l

 

                                               

              T j o n g e r

 

 

                                                11 januaris

 

 

      

 

           

              s n i e j @ c h t

 

                                              

     

                      10 januaris           

 

 

                        w i n t e r s k o f t        

           

               in   t e a r e    m o a i e n s 

                

         twa dreamerige swannen driuwe yn de iiskālde Linde by Berkeap 

                     ( 4 januaris lāns de Linde)

 

       

                                                

                             

                               *      *      *

                   

                         

 

  

      E l s l o  3 januaris 2010

 

         

 

                        

             d e   g r o e t e n   u i t  

 

     

                          

                               

 

     

                      

                           nei de kryst                                                                                  Iistee

 

 

  

   swarte lysters yn de malus (en der falle grouwe flokken)                       17 desimber 2009

   

   

     21/12  Tronde       

             

 

 

                

                               22 december  Kantsjeroas ( rozenbottel)

 

 

                   readboarstje

 

          

          Iisjūkels     19 desimber       

                

                 

                       18 desimber

 

 

          

         18 /12        Tronde      Stobbepoele

   

 

                       17/12                             

 

             

               

                       15/12

 

 

                

 

   

         

     Tjonger 15 dec 2009

 

 

                  *      *      *       *        *

 

 

 

            Fiskōfslach

 

 

      Harns      

 

 

            

 

 

                 

 

 

                     

                        

             met stalen gezicht

   

           is het daar,  heel even

                                  het dagende blauw

                               in de haven van  verwachting

         

                    

                 

 

               

 

 

                  

                                    Harlingen Visafslag 14 november 2009.

 

 

                              *    *    *

 

                maļs 

 

                                  in beeld

 

   

                   

  

                             *   *   *

 

           

                              

            BIJ zomerdag 2009                      

        

                     

                                       simmerdūns

 

 

 

       

            Lāns de Tjonger

                       lit dizze bank

                            der wol gers oer groeie

               

            

                            

                                                              en fyn ik de lźste kāns!         (22juli)

 

 

 

       

         13 juli                    

 

        

                   

                                                                               17 juni Stobbepoele

                         

                                    *

 

                  simmer   franje

                                                                             * 

 

       

           Else 

                                                               

       

                          

 

        

                          

                                                                            13 juni 2009

      

                       *           *          *      

 

    

       Selatuinen    

                   

  

    

            ' kringloop der spraakklanken '

                 

                                                              tussen donker en licht, tussen engel en wolf

 

 

                  na de voorstelling

                                      7 juni 2009 Langedijke                     (link naar beeldverslag op poėziepagina)

 

 

                    *        *        *

 

                      1 juni 2009

 

           

                                       skūtsjesile op it snitsermar

 

                                     

 

onder deskundige leiding zeilen op de Friese meren

 met het skūtsje 'de Maatslag' (max 12 personen)

voor boekingen fam W & H Bakker, Gauw ( bij Sneek)

 

                           

     

                          *       *        *   

 

                    

         

 

                         

                                                       mei 2009

 

 

      

                  met het licht op blubber

 

        

                             

         

 

   

     

          viool door vergrootglas

 

               

                            

                          landschap vanuit wasmand

 

 

  peaskefjoer

 

                     Paasvuur Elsloo 2009

 

 

                           

 

    

                       

                            the morning after

   

 

          De Joadebos

 

 

                           1 april 2009

            

      In 1804 werd een stuk heide aangekocht

     in het Blinewyksebosk ten zuiden van de Dwersfaert

         te Koartsweagen ( nu Gorredijk) 

          

                                     

 

                            de grafstenen staan tussen veenbesstruiken

                    op restanten hoogveen   (112 graven)

 

                    

 

                                         tot het einde der tijden .......

 

        (bron : www.tresoar.nl )

       

    *           *          *        *

 

                          Vledder Aa

       wapserveld

 

         

      

  

                            

                                  

                                     29 maart 2009

 

              

                Jeuds Karkhof

 

            

 

                       De Joodse begraafplaats te Noordwolde (frl)

        

                                (aan de Schapedrift) is de oudste in de regio (1773)

 

   

                      

 

Er zijn nog 3 brokstukken van grafstenen bewaard gebleven.

 

          De oudste steen dateert van voor 1811.

 

         

                      

 

 

                        

                             20 maart 2009

 

            

              *      *      *     *     *     *     *      *      *     *     *     *     *     *

 

                                     Na de Natuurwerkdag Landweer 7 maart 2009

 

                 

                  De Friese landweer (Elsloo) is een verdedigingswerk

                               tijdens de 80 jarige oorlog aangelegd om de Spaanse troepen

                                        de doorgang naar Friesland te beletten......

 

                 

         Friesland                                                             Drenthe

 

                      

                                       Beschermengel van de Landweer

               

                          

        

                         

 

            *                     *                     *

 

                  

                                             31 jan 09

       iiskāld brutsen   

      skande skande !

  doe't einlings stil wie

                 yn my             

     seach ik

   skitterjende skotsen

   in lźste traktaasje fan Jūkelburd?

 

                  

                                         De Linde   26 jan 2009    'Sjerpfersnelling'  

 

         

       

                                  Winter    Wille

  

                               

 

               

                     

 

 

                                     

                  15 januaris

 

 

                                                  

 

                          13 januaris

                                                                 

 

                                          

                   Expositie WATER , werk van cursisten FRB fotografie

        in het gezondheidscentrum van het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen

(maart t/m juni 2009 )

Mijn foto hangt momenteel in de bibliotheek van Franeker.

( tot eind augustus 2009)

                   

              

                                    

                

 

          

Stobbepoele

 

 

                                               

 

                

                            

 

 

                                              Teiwaar                                                   

 

                                    

      

                     

                            

                              Stobbepoele

 

  

 

                       

                                                        

                                                                  12 januari 09

 

 

                                       *       *      *      *      *       *

 

 

                

                   

                7 januari 09

                 

 

             

                              

              

                                               Stobbepoele

 

                                      

                              

                                                  *          *          *

               

                                

                              winterf(j)oer                             

     

 

                                    

                                                                         5 jan '09

                        

                                      *            *                *                *

 

                  blźdiis                   

                                  

 

 

                                               

      

                                 

                                  2 januaris 2009

                               

                                                   *      *       *      *

                           

 

                                           

                        

 Aldjiersdei 2008, Stobbepoele   

                 

                                                 

                  

                                                  *            *           *

                                       

 

                                              

               

                         winterspegel by de efterdoar

                          

                                                     

 

                                        

                                                            * * * *          

 

 

Allinne

 

                 

 

 

          In flinter yn de wintersinne

 

 

                                                         

 

 

                        

 

         wurdt wekker 

               op 'n fers fan Poe

                               fol drōvenis.

 

 

                

                  

                                     In het holst van de herfst

 

 

               

                   

 

            

                                  Oldeholtwolde / Aldeholtwālde

 

 

 

                  

                                                    Oldeholtwolde

 

 

 

      

 

 

             bij thuiskomst 

                      was het donker

     ik stak een kaars aan

             die ik nog over had van de kerst

 

  

            

                  

                      ( Op 'n oe sa grize sneintemiddei            

 

             yn de Gordyk,  

 

                  novimber 2008 )

 

 

     

                  

 

    

         

                                  Katwijk aan zee

 

 

                                                     

 

                              

                                        

 

                      

 

                                                                   

 

                       

                         

 

 

                                                          

 

 

                                    

 

                                                                            

 

                                        

      

 

                

 

 

                                                       

                                                                                                             Else, de Riete

 

 

                                     Makkinga, dr Poolbos

 

 

       Lente

 

                      

             

                                                                                      Stuttebosch / Lindevallei

                     

                                  Gevlekte orchis  

 

                                                                  Stuttebosch / Lindevallei

 

           

 

    

                                                                     Linde

                     

                          

                                                                          Schaopedobbe

              

                                 

                                                     Eervolle vermelding FRB Fotografie 2008

                                                 Expositie Portret&Model in Bibliotheek Bolsward

                                                                     (mei / juni  2009 )

 

             op de grens            op 'e grins

 

                       

                                                                               Schaopedobbe                                              

                                     

 

 

                                                                

                                                                          Ketliker Skar

 

 

                                                 

                                                   

                                                                                                

 

                                     

                               Kerkje Elsloo  ( Jugendstil)

  

 

                            

                                    

                                                                                 New Dawn

 

            

                                             Schaopedobbe, Else

 

        

                                 Bij de Leywei,  Hoanstersweach

                         

 

                              

                                 

                                 

                                                                   Bij de Leywei, Hoanstersweach

 

                     

                                       Winter

                Sinnekear    

                           22 december  2007           

                                                      Zonnewende

 

Tin iis sjongt ūnder myn izers

mei lange slaggen swier ik

rust fan waarme winters fuort

 

© sinneskyn 2007

 

    

                       

 

 

        

       

             

              Tronde

 

 

                                      

         

    

 

 

                          

 

 

     

 

          Stobbepoele

 

 

                          

 

 

 

                          

 

 

 

                                   

 

 

 

               

 

 

 

                                  ******************

                                       ************

                                               ******

                                                   ** 

         

 

 

                                  

                                       

 

                                        bosmeer in Tsjechie

                

      

      hynsteblommen ( bewerking )

                

 

 

 

                                                                                

                                                                                                Kerk te Katlijk             

 

                                                           

 

 

                                                          

                                                                Dagpauwoog voor het hoge venster in de kerk van Katlijk

                                                                 ( opname mobiele telefoon uit het stenen tijdperk)

Fierder>>                   

    

                             

www.sinneskyn.nl